Facebook профил на Агенцијата за млади и спортYouTube канал на Агенцијата за млади и спорт

Печати

21 инфо од јавен карактер

вклучено . Објавено во Информации од јавен карактер

1. pdfСТРАТЕШКИ ПЛАН
2. БУЏЕТ
3. УСВОЕНИ ИЗВЕШТАИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА БУЏЕТОТ
4. РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАИ
5. pdfПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ
6. pdfПРАВИЛНИК ЗА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА
7. docxОРГАНОГРАМ ЗА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА
8. pdfПРАВИЛНИК ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА
9. xlsxСПИСОК НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ ВО АМС
10. КОНСОЛИДИРАНИ ТЕКСТОВИ ОД ЗАКОНИ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
11. ОБРАСЦИ ШТО ГИ КОРИСТАТ ГРАЃАНИТЕ ПРИ ДОСТАВУВАЊЕ ПОДНЕСОЦИ
12. ТАРИФНИЦИ ЗА НАДОМЕСТОПЦИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА РЕАЛНИ АКТИ
13. ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

БАРАЊА И ФОРМУЛАРИ

РЕГИСТРАЦИЈА НА УЧИЛИШЕН КЛУБ

14. КОНТАКТ ОД ЛИЦЕ ЗАДОЛЖЕНО ЗА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

15. pdfПРАВИЛНИК ЗА ЗАШТИТЕНО ВНАТРЕШНО ПРИЈАВУВАЊЕ
16. КОНТАКТ ОД ЛИЦЕ ОВЛАСТЕНО ЗА ЗАШТИТЕНО ВНАТРЕШНО ПРИЈАВУВАЊЕ
17. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ОФИЦЕРОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
18. КОНТАКТ-ТЕЛЕФОН И ИМЕЈЛ НА АМС ЗА ГЕНЕРАЛНИ ПРАШАЊА
19. ЛИСТА НА АКТИВНИ РЕГИСТРИ ШТО ГИ ВОДИ АМС
20. БИОГРАФИИ ОД ИМЕНУВАНИТЕ И ИЗБРАНИТЕ ЛИЦА ВО АМС
21. НАЈАВА НА МЕСЕЧНИ НАСТАНИ ИЛИ ОНЛАЈН-КАЛЕНДАР
22. ПРАВИЛНИК
23. ПРОГРАМА ЗА ВОЛОНТИРАЊЕ НА АМС

 

Избери живот - избери спорт

Информатички спортски систем

Спортска академија