Печати

21 инфо од јавен карактер

Напишано од Super User вклучено . Објавено во Информации од јавен карактер

1. pdfСТРАТЕШКИ ПЛАН
2. БУЏЕТ
3. УСВОЕНИ ИЗВЕШТАИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА БУЏЕТОТ
4. РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАИ
5. pdfПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ
6. pdfПРАВИЛНИК ЗА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА
7. docxОРГАНОГРАМ ЗА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА
8. pdfПРАВИЛНИК ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА
9. xlsxСПИСОК НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ ВО АМС
10. КОНСОЛИДИРАНИ ТЕКСТОВИ ОД ЗАКОНИ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
11. ОБРАСЦИ ШТО ГИ КОРИСТАТ ГРАЃАНИТЕ ПРИ ДОСТАВУВАЊЕ ПОДНЕСОЦИ
12. ТАРИФНИЦИ ЗА НАДОМЕСТОПЦИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА РЕАЛНИ АКТИ
13. ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

БАРАЊА И ФОРМУЛАРИ

РЕГИСТРАЦИЈА НА УЧИЛИШЕН КЛУБ

 14. pdfПРАВИЛНИК ЗА ЗАШТИТЕНО ВНАТРЕШНО ПРИЈАВУВАЊЕ

15. Cектор за правни  и финансиски  прашања за службено лице за посредување со информации од јавен карактер - Петар Миновски  e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  тел.072-806-038

16. Cектор за спорт прашања за службено лице за посредување со информации од јавен карактер –Огнен Стојановски  e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  тел:070-397-065 

17. Cектор за млади  прашања за службено лице за посредување со информации од јавен карактер - Гордана Цековаe-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. тел:071-262-391

18. Cектор за капитални ивестиции прашања за службено лице за посредување со информации од јавен карактер  - Гордана Цековаe-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. тел:071-262-391

19. Сектор за човечки ресурси  прашања за службено лице за посредување со информации од јавен карактер  Снежана Соколоваe-mail:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. тел: 070-410-740

 

20. ЛИСТА НА АКТИВНИ РЕГИСТРИ ШТО ГИ ВОДИ АМС
21. БИОГРАФИИ ОД ИМЕНУВАНИТЕ И ИЗБРАНИТЕ ЛИЦА ВО АМС
22. НАЈАВА НА МЕСЕЧНИ НАСТАНИ ИЛИ ОНЛАЈН-КАЛЕНДАР
23. ПРАВИЛНИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДИ
24. ПРОГРАМА ЗА ВОЛОНТИРАЊЕ НА АМС
25. ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2017
26. СТРАТЕГИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ НА АМС
27. АКТИВНОСТИТЕ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ФИНАНСИСКОТО УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА ЗА 2017
28. ИЗЈАВА ЗА КВАЛИТЕТОТ И СОСТОЈБАТА НА ВНАТРЕШНИТЕ КОНТРОЛИ ВО АМС
29. ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕНИТЕ РЕВИЗИИ И АКТИВНОСТИТЕ НА ВНАТРЕШНАТА РЕВИЗИЈА ЗА 2017 ГОДИНА
30. ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018