Печати

Избран најдобриот бизнис план од проектот “Млади претприемачи”

Напишано од administrator вклучено . Објавено во Соопштенија

ams naum b

Врз основа на програмата за работа за 2020 година на Агенцијата за млади и спорт, Сектор млади, како и Oдлука донесена од страна на директорот на Агенцијата за млади и спорт, беше објавен Јавен Повик за бизнис план од млади лица Млади претприемачи, на кој пристигнаа осум комплетни апликации.

ams biznis

Врз основа на програмата за работа за 2020 година на Агенцијата за млади и спорт, Сектор млади, како и Oдлука донесена од страна на директорот на Агенцијата за млади и спорт, беше објавен Јавен Повик за бизнис план од млади лица Млади претприемачи, на кој пристигнаа осум комплетни апликации. Стручна комисија составена од претставници од Стопански Комори ги разгледа пристигнатите апликации, направи селекција и избра најдобар бизнис план наменет за лица од 19-29 години во рамки на Проектот Млади претприемачи.

За најдобар, беше прогласен бизнис планот на тема Производство и преработка на овошје и безглутенски тестенини на Душица Крстеска.