Печати

Финансиска поддршка за здруженија и фондации

Напишано од administrator вклучено . Објавено во Соопштенија

ams logo dijana 1

По одобрените финансиски средства за поддршка на невладините организации за реализација на проекти од областа на младите, Агенцијата за млади и спорт објави вонреден Оглас за финансиска поддршка на здруженија со број 12-1752/2 од 27.11.2020 година

На вонредниот оглас пристигнаа 50 апликации од страна на невладините организации.

По одобрените финансиски средства за поддршка на невладините организации за реализација на проекти од областа на младите, Агенцијата за млади и спорт објави вонреден Оглас за финансиска поддршка на здруженија со број 12-1752/2 од 27.11.2020 година

На вонредниот оглас пристигнаа 50 апликации од страна на невладините организации.

Согласно Правилникот за определување постапка и утврдување критериуми за доделување средства за поддршка на проекти од областа на младите, комисијата ги разгледа апликациите и достави извештај до директорот на Агенцијата за млади и спорт.  Висината на финансиската помош е 1 600 000 денари распределени на десет здруженија чии апликации ги исполнија условите наведени во правилникот.

На листата на здруженија кои остварија право на финансиска помош се :

-          Здужение на правници ЛЕГАЛ ТИНК Штип

-          Студентски Парламент на Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство

-          Иницијатива за граѓански интеграции ИГИ Гостивар

-          Здружение за личен раст и развој и психоедукација Мој Психолог- Скопје

-          Здружение МЛАДИНСКА КОМОРА Битола

-          НВО МИЛЕНИУМ

-          Мозаик- Меик Скопје

-          Урбано Општество

-          Денсерс Јунајтед

-          Извиднички Поречански одред Крсте Јон Струга