Печати

ИНФОРМАЦИЈА ДО НАЦИОНАЛНИТЕ СПОРТСКИ ФЕДЕРАЦИИ, СПОРТСКИТЕ КЛУБОВИ И ИНДИВИДУАЛНИТЕ СПОРТИСТИ

Напишано од administrator вклучено . Објавено во Соопштенија

ams logo

Агенцијата за млади и спорт ги известува сите национални спортски федерации, спортски клубови и индивидуални спортисти дека во тек е постапката за доставување на Обрасците од страна на спортските субјекти кои ги исполнуваат критериумите, за користење на средства од даночно ослободување согласно Законот за спорт и Законот за Данок на добивка.


Агенцијата за млади и спорт ги известува сите национални спортски федерации, спортски клубови и индивидуални спортисти дека во тек е постапката за доставување на Обрасците од страна на спортските субјекти кои ги исполнуваат критериумите, за користење на средства од даночно ослободување согласно Законот за спорт и Законот за Данок на добивка.

Спортските клубови и индивидуалните спортисти, имаат обврска пополнетите Обрасци за користење на средствата од даночно ослободување да ги достават до матичната национална спортска федерација.
Националната спортска федерација, согласно Закон треба да ги достави пополнетите Обрасци за користење на средствата од даночно ослободување заедно со Предлог – листа на спортски клубови и спортисти рангирани според бодовите, најкасно до 20 јануари 2021 година во архивата на Агенцијата за млади и спорт и доставената предлог- листа да ја објави на нејзината веб страна.
Обрасците за користење на средства од даночно ослободување , спортските клубови и индивидуалните спортисти, треба да ги добијат од матичната национална спортска федерација

Спортските клубови и индивидуалните спортисти, имаат обврска пополнетите Обрасци за користење на средствата од даночно ослободување да ги достават до матичната национална спортска федерација.
Националната спортска федерација, согласно Закон треба да ги достави пополнетите Обрасци за користење на средствата од даночно ослободување заедно со Предлог – листа на спортски клубови и спортисти рангирани според бодовите, најкасно до 20 јануари 2021 година во архивата на Агенцијата за млади и спорт и доставената предлог- листа да ја објави на нејзината веб страна.
Обрасците за користење на средства од даночно ослободување , спортските клубови и индивидуалните спортисти, треба да ги добијат од матичната национална спортска федерација.