Печати

Јавен повик за избор на младински претставник во Управен одбор на Регионалната канцеларија за младинска соработка за Западен Балкан - РИКО

Напишано од administrator вклучено . Објавено во Соопштенија

logo ams

На 04 јули 2016 г. од страна на премиерите од земјите од Западен Балкан (Македонија, Албанија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Србија и Косово) беше официјално потпишана Меѓународната спогодба за формирање на Регионална канцеларија за младинска соработка (РИКО), со седиште во Тирана, Албанија, која започна со работа од 01 јануари 2017 г.

 • На 04 јули 2016 г. од страна на премиерите од земјите од Западен Балкан (Македонија, Албанија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Србија и Косово) беше официјално потпишана Меѓународната спогодба за формирање на Регионална канцеларија за младинска соработка (РИКО), со седиште во Тирана, Албанија, која започна со работа од 01 јануари 2017 г.
 • Највисоко тело во оваа канцеларија е Управниот одбор составен од 1 владин и 1 невладин претставник од секоја од шесте држави (младински претставник). Изборот на младински претставник ќе биде извршен од Работна група за избор на младински претставник, формирана од Агенција за млади и спорт по доставените пријави на јавниот повик за учество во истата.

 • Младинскиот претставник во Управниот одбор се избира со мандат од три години, без можност за продолжување.

  Работата на Управниот одбор ќе ги опфаќа следниве активности:

  -          Усвојување на тригодишен финансиски план

  -          Усвојување на тригодишен стратешки план и годишни оперативни планови

  -          Усвојување на годишниот извештај на активности на РИКО

  -          Усвојување на годишниот финансиски извештај

  -          Овозможување политичка поддршка за стратешките, оперативните и финансиските планови во Земјите на РИКО

  -          Давање мандат на Надзорниот одбор во соработка со Генералниот секретар да воспостави Работни групи на конкретни теми поврзани со младите, во рамки на мандатот на РИКО

  -          Избор и разрешување на Генералниот Секретар во Секретеријатот

  -          Склучување договори со државите за членство во РИКО

  -          Склучување и прекинување на договори за соработка со државите кои се надвор од РИКО

  -          Воспоставување на Комитет за селекција за процесот за избор на Секретеријатот и националните Канцеларии

  Кандидатот за член на Управен одбор треба да:

  -          Да е државјанин на Р.Македонија со постојано место на живеење во Р.Македонија (копија од лична карта) и копија од државјанство;

  -          Да не е постоечки член на оваа работна група;

  -          Да е на возраст од 18-30 години;

  -          Да достави пополнета апликациската форма и пропратно писмо;

  -          Да достави СV и мотивациско писмо; 

  -          Да достави три препораки за своето искуство поврзано со младински политики.

  -          Да достави номинација од организација која спаѓа во формите на младинско организирање, согласно касификацијата во Законот за младинско учество и младински политики;

  -          Да не е вработен во државна администрација и/или да не е член на управен или надозрен одбор на државна институција (изјава заверена на нотар).

  Кандидатот за член на Управен одбор треба да ги исполнува следните критериуми:

  -          Да има 3 години работно искуство во имплементација и координација на  младински проекти;

  -          Да има одлично познавање на англискиот јазик;

  -          Да поседува одлични комуникациски вештини;

  -          Да поседува преговарачки вештини, вештини за застапување и лобирање;

  -          Искуство во тело за одлучување на младински организации или организации за млади;

  -          Искуство во финансиско, стратешко планирање и изготвување на акциски планови и годишни извештаи;

  -          Менаџирање на проектни тимови, работни групи или младински организации/организации за млади;

  -          Да учествувал во изработка младински политики, стратегии и акциски планови;

  -          Да демонстрира познавање на регионални политики за млади.

  -          Да не е во редовен работен однос и/или ангажиран во државна администрација, како и да не е член на било каков управен или надзорен одбор во државна институција.

  Позицијата младински претставник во Управен одбор на РИКО е неплатена. Трошоците за сместување и пат за учество на состаноците на Управниот одбор ќе бидат покриени од вкупнуот буџет на РИКО.

  Кандидатот за член на Управен одбор на РИКО, потребно е да ги достави следните документи:

  -          Пополнета и своерачно потпишана апликациска форма;

  -          Мотивациско писмо;

  -          Кратка биографија (CV);

  -          3 писма за препорака за докажување на своето искуство

  -          Копија од лична карта

  -          Копија од државјанство

  -          Изјава дека не е во редовен работен однос и/или ангажиран во државна администрација и дека не е член на било каков управен или надзорен одбор во државна институција, заверена на нотар;

  -          Пропратно писмо

  На барање на работната група, може да бидат побарани и други дополнителни документи за верификација.

  Потребно е документите да бидат доставени на електронска адреса Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. со наслов „Пријава за младински претставник во УО на РИКО_Име и презиме“, најдоцна до 25.03.2021, 23:59 часот.

  Пријавите кои ќе стигнат по предвидениот рок нема да бидат земени предвид.

  За сите прашања во однос на конкурост, можете да нè контактирате на е-маил: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. и Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите..

Превземи документ: 
Пријава_за_младински_претставник_во_УО_на_РИКО_2.docx 
Документ 1 PDF
Документ 2 PDF