Печати

Попис

Напишано од administrator вклучено . Објавено во Соопштенија

ams popis na naselenie

Државниот завод за статистика повторно објавува конкурс за избор на реонски попишувачи за Пописот на населението, домаќинствата и становите 2021, за пописните реони каде недостигаат попишувачи. Огласот трае од 18 до 20 март 2021 година. Објавата за конкурсот може да се најде на следниов линк:

 ams popis 2021

https://popis2021.stat.gov.mk/konkursi/DopolnitelenKonkursZaPopisuvaci_3_mk.pdf.

Државниот завод за статистика повторно објавува конкурс за избор на реонски попишувачи за Пописот на населението, домаќинствата и становите 2021, за пописните реони каде недостигаат попишувачи. Огласот трае од 18 до 20 март 2021 година. Објавата за конкурсот може да се најде на следниов линк https://popis2021.stat.gov.mk/konkursi/DopolnitelenKonkursZaPopisuvaci_3_mk.pdf.

http://popis2021.stat.gov.mk/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%88%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B8/?fbclid=IwAR1f5jVU6svBn0FLaAhtmymoJN3yB_smPtcj6dYKV1LXGdz0A0587Bo47lg