Facebook профил на Агенцијата за млади и спортYouTube канал на Агенцијата за млади и спорт

Слајдови на насловна

Вклучете се во „Европската недела на спорт”

Вклучете се во „Европската недела на спорт”

„Европска недела на спортот” е проект на Европска Унија, во...

Промовирана поштенска марка во чест на фудбалската репрезентација

Промовирана поштенска марка во чест на фудбалската репрезентација

Поштенска марка по повод историскиот настап на македонските фудбалери на...

Одбележување 100 години од животот и делото на Блаже Конески

Одбележување 100 години од животот и делото на Блаже Конески

Агенцијата за млади и спорт во делот на активности за млади, како и секоја...

Репрезентативците во Самбо на Европско во Кипар

Репрезентативците во Самбо на Европско во Кипар

Од 24-30 мај во Лимасол, Кипар ќе се одржи Европско првенство во Самбо...

Каратистите на Европско во Пореч

Каратистите на Европско во Пореч

Сениорската карате репрезентација ќе учествува на Европско карате првенство...

 • Вклучете се во „Европската недела на спорт”

  Вклучете се во „Европската недела на спорт”

 • Промовирана поштенска марка во чест на фудбалската репрезентација

  Промовирана поштенска марка во чест на фудбалската репрезентација

 • Одбележување 100 години од животот и делото на Блаже Конески

  Одбележување 100 години од животот и делото на Блаже Конески

 • Репрезентативците во Самбо на Европско во Кипар

  Репрезентативците во Самбо на Европско во Кипар

 • Каратистите на Европско во Пореч

  Каратистите на Европско во Пореч

Печати

Младинскиот самит за климатски промени

вклучено . Објавено во Соопштенија1. U report https://mk.ureport.in/– ве покануваме да се регистрирате како „U-reporter“ што би
значело дека ќе добивате кратки прашања на Вибер за теми кои ги засегаат младите.
Прашањата поврзани со климатските промени ќе започнат од 30 август 2021 (понеделник)
и ќе траат до 10 септември. Вашите одговори ќе бидат преточени во текстот на
Младинската Декларација за Климатски Промени која ќе биде претставена на
Младинскиот самит за климатски промени во Милано (Pre-COP26) и Глазгов (COP26)
2. Самитот за климатски промени – е за млади луѓе од 15 до 24 години и за иноватори (НВО-
а, фирми, школи итн.). Агендата може да ја погледнете тука. Сите трошоци за учесниците
надвор од Скопје ќе бидат покриени (транспорт, храна и сместување ако е потребно).
Аплицирате тука ако сте млад човек или Аплицирајте тука ако сакате да претставите
иновација.

Самитот има и „U-report“ споделете го и овој е-маил на колеги/шки, еко-активисти и млади
луѓе, колку пошироко толку подобро.

Младинскиот самит за климатски промени е иницијатива водена од младите луѓе, поддржана
од УНИЦЕФ и финансирана од Шведската агенција за меѓународен развој (Сида), и
организирана во партнерство со Амбасадата на Италија како еден од домаќините на
Младинскиот самит за климатски промени на ОН во Милано, Италија и Амбасадата на
Обединетото Кралство, како земја домаќин на Конференцијата за климатски промени на ОН,
во Глазгов.

Ви благодариме. За повеќе информации стоиме на располагање.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALB
 
Të nderuar të rinj,
 
Me kënaqësi të madhe dëshirojmë t’ju ftomë në Samitin Rinor mbi Ndryshimet Klimatike në Shkup, që
do të mbahet më 10 shtator në Parkun MKC (QKM). Qëllimi i këtij samiti është t’i përfshijë të rinjtë në
politikat klimatike dhe ta fuqizojë rrjetin rinor për veprime klimatike. Procesi i përfshirjes së të rinjve do
realizohet përmes: veglës „U-report“  dhe prezencës në Samitin për Ndryshimet Klimatike.
 
1. U report https://mk.ureport.in/– ju ftojmë të regjistroheni si “U-raportues”, që do të thotë se do
të merrni pyetje të shkurtra në Viber, për tema të cilat kanë të bëjnë me të rinjtë. Pyetjet në
lidhje me ndryshimet klimatike do të fillojnë nga 30 gushti i vitit 2021 (e hënë) dhe do të zgjasin
deri më 10 shtator. Përgjigjet tuaja do të integrohen në tekstin e Deklaratës Rinore mbi
Ndryshimet Klimatike,  e cila do të prezantohet në Samitin Rinor për Ndryshime Klimatike në
Milano (Pre-COP26) dhe Glazgov (COP26).
2. Samiti për Ndryshime Klimatike – iu dedikohet të rinjve nga mosha 15 deri në atë 24 vjeçare dhe
novatorëve (OJQ-ve, kompanive, shkollave etj.). Agjendën mund ta shihni këtu. Të gjitha
shpenzimet për pjesëmarrësit, që vijnë jashtë Shkupit do të mbulohen (transporti, ushqimi dhe
akomodimi, nëse është e nevojshme). Aplikoni këtu nëse jeni person i ri ose Aplikoni këtu nëse
dëshironi të paraqisni ndonjë inovacion.
 
Samiti ka edhe eveniment në fejsbuk, andaj shpërndajeni edhe këtë email me kolegët/koleget, eko-
aktivistët dhe të rinjtë, pasi sa më shumë që përhapet aq edhe më mirë.
 
Samitin Rinor mbi Ndryshimet Klimatike është iniciativë e nisur nga të rinjtë, e mbështetur nga
UNICEF dhe e financuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkombëtar
(Sida), ndërsa është organizuar në partneritet me Ambasadën e Italisë si një nga nikoqirët e Samitin
Rinor të OKB-së për Ndryshime Klimatike në Milano, Itali dhe me Ambasadën e Mbretërisë së
Bashkuar, si vend nikoqir i Konferencës për Ndryshime Klimatike të OKB-së në Glaszgov.
 
Ju falënderojmë dhe jemi në dispozicion për informacione më të detajuara.

Избери живот - избери спорт

Информатички спортски систем

Спортска академија