Facebook профил на Агенцијата за млади и спортYouTube канал на Агенцијата за млади и спорт

Печати

Законска регулатива

Напишано од Super User вклучено . Објавено во Информации од јавен карактер

Комплетната законска регулатива врз која се темели работењето на Агенцијата за млади и спорт:

 ЗАКОН ЗА СПОРТОТ 

УРЕДБА ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И НАЧИНОТ НА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КАТЕГОРИЈАТА СПОРТИСТ - СПОРТСКА НАДЕЖ

 

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ УРЕДБА ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И НАЧИНОТ НА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КАТЕГОРИЈАТА СПОРТИСТ - СПОРТСКА НАДЕЖ

 

УРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНО СПОРТСКО ПРИЗНАНИЕ ЗА ВРВНО СПОРТСКО ОСТВАРУВАЊЕ И ВИСИНАТА НА ПАРИЧНИОТ НАДОМЕСТОК

Правилници за работа на државната администрација во Агенцијата за млади и спорт:

Процедура за управување со фактури за мали набавки

Процедура за управување со влезни фактури по спроведени постапки за доделување договори за јавни набавки

Правилник за попис 2015

Правилник за попис 2012

Регистар на ризици

Стратегија за управување со ризиците на Агенција за млади и спорт

 

 

Избери живот - избери спорт

Информатички спортски систем

Спортска академија